ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


Logo

[vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512631621751{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_brands title=”#brands carousel” number=”8″ layout_type=”carousel” columns=”6″ rows=”1″ nav_type=”yes” responsive_type=”yes” screen_desktop=”5″ screen_desktopsmall=”5″ screen_tablet=”4″ screen_mobile=”2″ subtitle=”Tbay Brands”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512631633658{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_brands title=”#brands grid” number=”8″ layout_type=”grid” responsive_type=”yes” screen_desktopsmall=”4″ screen_mobile=”2″ subtitle=”Tbay Brands Grid”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512631646944{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_socials_link title=”#socials” facebook_url=”#” twitter_url=”#” youtube_url=”#” pinterest_url=”#” google_url=”#” google-plus_url=”” subtitle=”Tbay Social Links” el_class=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”none” css=”.vc_custom_1512631666139{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_socials_link title=”#style2″ style=”style2″ facebook_url=”#” twitter_url=”#” youtube_url=”#” pinterest_url=”#” google_url=”#” google-plus_url=”#” subtitle=”Tbay Social Links style 2″ el_class=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632628877{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” el_class=”center”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][tbay_title_heading title=”#newsletter” buttons=”btn-default btn-outline” buttons2=”btn-default btn-outline” subtitle=”tbay Newsletter”][tbay_newsletter description=”Subcribe to our newsletter to get the lastest news and products updates directly to your email. Just a second to subsrcibe today” el_class=”style2″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632021539{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_testimonials title=”#testimonials” columns=”1″ rows=”1″ nav_type=”yes” pagi_type=”yes” el_class=”icon-red” subtitle=”Tbay Testimonials”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632027571{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_testimonials title=”#style v2″ columns=”1″ rows=”1″ nav_type=”yes” pagi_type=”yes” style=”v2″ subtitle=”Tbay Testimonials Ver 2″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632033509{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_ourteam title=”#team” members=”%5B%7B%22name%22%3A%22Tran%20Tung%20Kerry%22%2C%22job%22%3A%22Web%20Research%22%2C%22image%22%3A%222857%22%2C%22facebook%22%3A%22%23%22%2C%22twitter%22%3A%22%23%22%2C%22google%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Alan%20Manez%22%2C%22job%22%3A%22Artist%22%2C%22image%22%3A%222858%22%2C%22facebook%22%3A%22%23%22%2C%22twitter%22%3A%22%23%22%2C%22google%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22John%20Cenan%22%2C%22job%22%3A%22Web%20Designer%22%2C%22image%22%3A%222859%22%2C%22facebook%22%3A%22%23%22%2C%22twitter%22%3A%22%23%22%2C%22google%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22May%20Weather%22%2C%22job%22%3A%22Front-end%20Developer%22%2C%22image%22%3A%222860%22%2C%22facebook%22%3A%22%23%22%2C%22twitter%22%3A%22%23%22%2C%22google%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Jacob%20Johanson%22%2C%22job%22%3A%22Supporter%22%2C%22image%22%3A%222858%22%2C%22facebook%22%3A%22%23%22%2C%22twitter%22%3A%22%23%22%2C%22google%22%3A%22%23%22%7D%5D” subtitle=”Tbay our team”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632040193{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_gallery title=”#gallery” columns=”8″ images=”2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005″ subtitle=”tbay gallery”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632355361{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_features title=”default” items=”%5B%7B%22title%22%3A%22fast%20%26%20Free%20Shipping%22%2C%22description%22%3A%22Offers%20apply%20to%20all%20orders%20over%20%24500.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-magic-wand%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22members%20gift%20weekly%22%2C%22description%22%3A%22Offer%20applied%20to%20customers%20purchsed%20over%203%20times.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-disc%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22friendly%20support%2024%2F7%22%2C%22description%22%3A%22Our%20supporters%20services%20are%20always%20to%20help%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-present%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”default” subtitle=”tbay features default”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632066249{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_features title=”#style1″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%2215%22%2C%22description%22%3A%22Offers%20apply%20to%20all%20orders%20over%20%24500.%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-magic-wand%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%2B%22%2C%22description%22%3A%22Offer%20applied%20to%20customers%20purchsed%20over%203%20times.%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-disc%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224M%22%2C%22description%22%3A%22Our%20supporters%20services%20are%20always%20to%20help%22%2C%22type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-present%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style1″ subtitle=”tbay features style 1″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632096081{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_features title=”#style2″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%2215%22%2C%22description%22%3A%22Offers%20apply%20to%20all%20orders%20over%20%24500.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-magic-wand%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%2B%22%2C%22description%22%3A%22Offer%20applied%20to%20customers%20purchsed%20over%203%20times.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-disc%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224M%22%2C%22description%22%3A%22Our%20supporters%20services%20are%20always%20to%20help%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-present%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style2″ subtitle=”tbay features style 2″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632222305{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_features title=”#style3″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22fast%20%26%20Free%20Shipping%22%2C%22description%22%3A%22Offers%20apply%20to%20all%20orders%20over%20%24500.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-magic-wand%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22members%20gift%20weekly%22%2C%22description%22%3A%22Offer%20applied%20to%20customers%20purchsed%20over%203%20times.%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-disc%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22friendly%20support%2024%2F7%22%2C%22description%22%3A%22Our%20supporters%20services%20are%20always%20to%20help%22%2C%22type%22%3A%22simpleline%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-present%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” style=”style3″ subtitle=”tbay features style 3″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632226397{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #fcfcfc !important;}”][vc_column][tbay_instagram title=”#instagram style1″ number=”12″ size=”small” target=”_self” columns=”5″ rows=”1″ pagi_type=”yes” responsive_type=”yes” screen_desktop=”5″ screen_desktopsmall=”4″ screen_mobile=”2″ style=”style1″ subtitle=”Tbay instagram”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1512632215298{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][tbay_instagram title=”#style2″ number=”12″ size=”small” target=”_self” columns=”8″ rows=”1″ pagi_type=”yes” responsive_type=”yes” screen_desktop=”8″ screen_desktopsmall=”6″ screen_tablet=”4″ screen_mobile=”2″ style=”style2″ subtitle=”Tbay instagram full width style2″][/vc_column][/vc_row]